อนุรักษ์เต่าทะเล เสน่ห์ธรรมชาติ อภิวาทหลวงปู่อี๋ เขาชีจรรย์พระใหญ่ ไหว้กรมหลวงชุมพร ถิ่นขจรราชนาวี


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างชิงโล่พระราชทานและเงินสด 180,000 บาท รับสมัครวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 - 5 ธันวาคม 2557 ส่งใบสมุครได้ที่สำนักงาน ธกส ทุกสาขาในจังหวัดของผู้สมัคร

 

นางมาริน สมคิด
เกษตรอำเภอสัตหีบ

 

 

เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
อัตรากำลัง  
วิสัยทัศน์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
พันธกิจ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แผนงานโครงการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี
ารจัดการองค์ความรู้
สำนักงานเกษตรอำภอพนัสนิคม
ข้อมูลสถิติการเกษต
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่
 
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา
 
สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์
 
สำนักงานเกษตรอำเภำอเกาะสีชัง
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง
   
ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 27 ก.พ. 57 อบรมศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยหมัก

วันที่ 20 ก.พ.57 อบรมถ่ายทอดความรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

วัน 18 ก.พ. 57 กลุ่มแม่บ้านเขาคันทมาธน์ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดสตูล
วันที่ 29 ม.ค. 57 จังหวัดนิเทศงานและกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

web counter

สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ถนนเลียบชายทะเล

ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

โทร 038-437853 อีเมล์ s-sattahip@hotmail.co.th

นางสาวพัชรี แสงศรี

ผู้ดูแลระบบ